VALMENTAJAN LISÄARVO

MITÄ HYÖTYÄ MEILLE ON TYÖYHTEISÖN ULKOPUOLISESTA VALMENTAJASTA? MITEN HÄN VOI OLLA PERILLÄ MEIDÄN JA VARSINKAAN TYÖYHTEISÖMME JÄSENTEN TILANTEISTA?

Niin yllättävältä kuin ehkä kuulostaakin, ULKOPUOLISEN VALMENTAJAN KÄYTÖN SUURIMMAT EDUT OVAT JUURIKIN ULKOPUOLISUUS JA TIETÄMÄTTÖMYYS.

Kun valmentaja tulee työyhteisön ulkopuolelta vailla yhteisen työhistorian luomia ennakkokäsityksiä ja –oletuksia, tietämättömänä yhteisössä vallitsevasta toimintakulttuurista, etuna on ainakin:

Entäpä ulkoistavatko johtajat osan omista tehtävistään, jos työyhteisön jäsenille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen valmennukseen? Periaatteessa näin voisi ajatellakin, joskin tämän päivän työelämässä johtajat ja esimiehet joutuvat entistä useammin pohtimaan, miten varmistavat joukkojensa menestymisen ja toiminnan tuloksellisuuden alati kompleksisoituvassa toimintaympäristössä. Tällöin visionäärinen ja eteenpäin katsova johtaja hakee proaktiivisesti oman toimintansa tueksi tuloksekkaita ja joustavia, omaa aikaansa ja osaamistaan vapauttavia toimintamalleja.

TÄTEN ULKOPUOLISENA VALMENTAJANA OLEN EDISTÄMÄSSÄ TYÖYHTEISÖN TULOKSELLISUUTTA JUURI SILLOIN JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE TOIMINNAN SUJUVUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI ON KULLOINKIN TYÖYHTEISÖSSÄ TARPEEN.

LUE LISÄÄ: