VALMENNUKSEN LÄHTÖKOHTA

MIKÄ TEKEE RATKAISUKESKEISESTÄ LÄHESTYMISTAVASTA TOIMIVAN KEHITTÄMISMENETELMÄN?

Ratkaisukeskeinen valmennus on tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta työskentelyä mahdollisuuksien äärellä. Siinä lähdetään liikkeelle valmennettavasta itsestään ja nykyhetkestä: valmennettavan tarpeista, tavoitteista ja tilanteesta. Ratkaisukeskeinen valmennus keskittyy valmennettavan ajatusprosesseihin ja hänen tukemiseensa ja voimaannuttamiseensa hänelle merkityksellisissä kysymyksissä.

Ratkaisukeskeinen valmennus on voimavaraistavaa, tästä hetkestä tulevaisuuteen katsovaa työskentelyä, jossa haetaan tasapainoa toiveiden ja realismin väliltä. Siinä tiedostetaan vahvuuksia, taitoja ja voimavaroja sekä keskitytään löytämään vaihtoehtoisia tulevaisuuden polkuja. Työskentelyä leimaa myönteisyys, innokkuus ja toiveikkuus. Arvostava ja läsnäoleva vuorovaikutus sekä luovuus ja huumori edistävät niin ikään työskentelyilmapiiriä ja energioiden suuntautumista toivotunlaisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Oleellista on pysähtyminen kunkin valmennettavan sen hetkiseen tilanteeseen. Valmennettava tuo yhteiseen pohdintaan elämänsä isompia tai pienempiä kysymyksiä: kysymyksiä, jotka ovat hänelle merkityksellisiä. Koska ratkaisukeskeisessä työskentelytavassa valmennettava asettaa itse omat tavoitteensa ja myös omistaa täysivaltaisesti omat ratkaisunsa, jokainen valmennusprosessi on aina ainutkertainen ja ehdottoman luottamuksellinen vuorovaikutustilanne. Valmennettavan ehdoilla tapahtuva edistyminen ja onnistuminen tulevaisuuden tavoitteiden suunnassa energisoivat ja helpottavat näkemään seuraavan askeleen.

Ratkaisukeskeinen yksilövalmennus lisää halua ja kykyä toimia oman, inspiroivan ja innostavan, tavoitteen suuntaan.

Mitkä ovat onnistuneen valmennustapaamisen tuntomerkit?

LUE LISÄÄ: