VALMENNUKSEN HYÖDYT

MITÄ JÄRKEÄ MEIDÄN ON KESKITTYÄ TYÖYHTEISÖSSÄMME YKSILÖIDEN KASVUPROSESSEIHIN?

Sanoisin, että monestakin syystä, joskin kaksi selkeästi merkittävintä ovat TUOTTAVUUS ja TEHOKKUUS:

Systeemisen teoriataustan mukaan muutos on jatkuvaa ja luonnollista ja pienillä muutoksilla aikaansaadaan suuria vaikutuksia. Onnistuakseen muutosprojekti siis edellyttää  yksilötasolla tapahtuvaa sisäistä kasvuprosessia.PROJEKTI KASVUPROSESSI VERTAILUTAULUKKORyhmä- ja yksilövalmennuksen toteuttamisessa on myös oleellisia keskinäisiä eroja.VALMENNUSTEN VERTAILU

Maailma ja työelämä kompleksisoituvat ja samalla pirstaloituvat kiihtyvällä vauhdilla. Vauhti haastaa eritoten meidän muutoskyvykkyytemme, -kestävyytemme ja -ketteryytemme. Eläkeyhtiö Ilmarisen laskelmien mukaan poissaolopäivä maksaa keskimäärin 288 € silloin, kun työpanos korvataan. Vastaavasti poissaolopäivän ennaltaehkäisy taas tuo 271 € lisää liiketulosta.

TARJOAMANI RATKAISUKESKEINEN YKSILÖVALMENNUS ON VOIMALLINEN MENETELMÄ VAHVISTAA TYÖYHTEISÖN TULOKSELLISTA KASVUA YKSILÖIDEN KASVUPROSESSEJA TUKEMALLA. 

LUE LISÄÄ: