KASVURESEPTI

K10

TYÖYHTEISÖJEN TULOKSELLISTA KASVUA RATKAISUKESKEISELLÄ YKSILÖVALMENNUKSELLA Yksilöiden kehittyminen luo työyhteisön kasvun ja menestymisen.

Todellinen muutos; kasvu ja kehittyminen tapahtuvat aina henkilökohtaisella tasolla, onpa sitten kyse mielipiteen, asenteen tai toiminnan muutoksista. Tulokset taas ovat seurausta toiminnastamme. Joten luonnollisestikin saadaksemme aiemmasta poikkeavia tuloksia, meidän tulee toimia toisin.

MUUTOSKUVA

TODELLISTA KEHITTYMISTÄ JA KASVUA SYNTYY, kun tiedämme

  • mitä tavoittelemme
  • omaamme keinot tavoitteemme saavuttamiseen
  • SEKÄ meillä on riittävä halu toimia tavoitteemme suuntaan.

 

Hallittu siirtyminen nykytilasta kohti tavoitteiden toteutumista edellyttää tiedon ja taidon lisäksi sisäisen halun uudistumiseen. Vasta oman henkilökohtaisen halumme kautta rohkaistumme astumaan ulos tottumuksistamme, tavanomaisuuden ulkopuolelle ja muuttamaan omia käsityksiämme ja toimintatapojamme. Ja silloin – silloin hyvästä ollaan tekemässä erinomaista ja mahdottomasta mahdollista ja voimme puhua voimallisesti kehittymisestä, kasvusta ja menestymisestä, jotka ryhmätasolla ovat seurausta yksilöiden kehittymisestä.

KASVURESEPTINI TYÖYHTEISÖILLE ON RATKAISUKESKEINEN YKSILÖVALMENNUS. 

LUE LISÄÄ:

Miten työyhteisön kasvua ja menestystä rakennetaan yksilöiden kehittymisen kautta?